Prvá kniha Machabejcov   –   1Mach 2,61–64
616159 n.42 n.25 n.12 n.

Tak vás pokolenie za pokolením poučuje,
že nezhynul nik, kto dúfal v neho.

62

Hrozieb zločinca sa nestrachujte,
lebo jeho sláva bude kalom pre črviaky.

6363

Dnes sa povyšuje, a zajtra ho už nebude;
obráti sa zasa na svoj prach,
nebude z jeho plánov nič.

64

Nuž vy, synovia, vzmužte sa a buďte silní v Zákone,
lebo len ním dosiahnete slávu!