Prvá kniha Machabejcov   –   1Mach 3,1–9

Časť druhá

Boje Júdu Machabejca, 3,1 – 9,22

I. Víťazné boje Júdove až po vyčistenie chrámu, 3,1 – 4,61

Chválospev na Júdu. – 1Miesto neho nastúpil jeho syn Júda, zvaný Machabejec. 2Podporovali ho všetci jeho bratia a tiež všetci, ktorí sa pridali k jeho otcovi, a s rozradostnenou mysľou bojovali za Izrael.

33,3

Naširoko-ďaleko preslávil svoj národ,
ako obor obliekol si pancier,
opásal si zbroj vojenskú,
do bojov šiel,
hájil tábor mečom.

44

Levovi sa podobal svojimi činmi,
levíčaťu, revúcemu po koristi.

55 n.

Sliedil po vierolomníkoch a vyháňal ich,
pálil utláčateľov svojho ľudu.

6

Strach pred ním zachvacoval zradcov,
všetci zločinci sa strachovali,
takže jeho pričinením darila sa spása.

77

Roztrpčoval mnohých kráľov,
Jakuba však potešoval svojimi činmi.
Jeho pamiatka bude navždy požehnaná.

88

Prešiel júdske mestá,
vyhubil z nich bezbožníkov.
Odvrátil hnev od Izraela.

9

Preslávil sa na kraj sveta…
A on zhromaždil všetkých, čo boli roztratení.