Prvá kniha Machabejcov   –   1Mach 3,18. 50. 60

1818-225 n.Júda odvetil: „Aj niekoľkí môžu ľahko obkľúčiť mnohých, lebo Bohu nebies je celkom jedno, či vyslobodzuje mnohými alebo iba niekoľkými.

50Potom hlasne volali k (Bohu) v nebi: „Čo máme robiť s týmito? Kam ich zaviesť?

60Ale nech sa stane tak, ako je (Božia) vôľa na nebi!“