Prvá kniha Machabejcov   –   1Mach 4,28. 34

28284,6 n.Preto nasledujúceho roku zobral Lyziáš šesťdesiattisíc vybraných mužov a päťtisíc jazdcov do boja proti nim.

34Potom vyrazili proti sebe a v boji padlo asi päťtisíc mužov z Lyziášovho vojska.