Prvá kniha Machabejcov   –   1Mach 9,21. 73
2118-21

„Ako padol hrdina,
záchranca Izraela!“

737335 n.Tu si odpočinul meč v Izraeli. Jonatán sa usadil v Machmase. Potom sa Jonatán ujal vedenia ľudu a odstránil bezbožníkov z Izraela.