Prvý Petrov list   –   1Pt 1,10. 12

10103-12Túto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti, pripravenej pre vás. 12A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom, zoslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anjeli.