Prvý list Timotejovi   -   1Tim 1,1–2

Úvod, 1,1-2

Pozdrav. - 11, 1Pavol, apoštol Krista Ježiša, z príkazu Boha, nášho Spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje, 2Timotejovi, pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.