Prvý list Timotejovi   -   1Tim 2,3–4

3Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, 4ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu.