Prvý list Timotejovi   -   1Tim 6,3–10

Napomenutie ku skromnosti a nábožnosti. - 3Kto učí ináč a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti, 4je nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, 5trenice ľudí, ktorí majú skazenú myseľ a sú pozbavení pravdy a nábožnosť pokladajú za zdroj zisku.

66A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. 7Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. 8Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. 9Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. 10Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.