Prvý Jánov list   -   1Jn 5,19–21

1919Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého. 20A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život. 21Deti moje, chráňte sa modiel!