Prvý Petrov list   -   1Pt 5

Povinnosti starších. - 15, 1Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: 2Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne, 3nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. 44A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

Pokora a sila vo viere. - 55Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo

Boh pyšným odporuje,
ale pokorným dáva milosť.

6Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. 77Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 8Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 9Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.

10A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. 11Jemu vláda na veky vekov. Amen.

Záver a pozdravy, 5,12-14

1212Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vám verného brata, som vám krátko napísal, aby som vás povzbudil a dosvedčil, že toto je tá pravá Božia milosť; v nej vytrvajte! 1313Pozdravuje vás cirkev, vyvolená ako vy, ktorá je v Babylone, aj môj syn Marek. 1414Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, čo ste v Kristovi.