Druhý list Korinťanom   -   2Kor 1,21–22

2121-22A Boh nás i vás posilňuje pre Krista, on nás pomazal, 22on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha.