Druhý list Korinťanom   -   2Kor 10,5–6

5a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi, 6a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým nebude vaša poslušnosť úplná.