Druhá kniha Machabejcov   –   2Mach 11,21. 33. 38

2121Majte sa dobre! Roku stoštyridsiateho ôsmeho, dvadsiateho štvrtého dioskora.“

3327-33Majte sa dobre! Roku stoštyridsiateho ôsmeho, pätnásteho xantika.“

3834-38Majte sa dobre! Roku stoštyridsiateho ôsmeho, pätnásteho xantika.“