Druhá kniha Machabejcov   –   2Mach 15,37–39

3736 n.ale že ho zasvätia trinásteho dňa dvanásteho mesiaca – sýrsky sa nazýva adar –, v deň pred Mardochejovým sviatkom.

Doslov spisovateľa. – 3838Takto sa skončili príbehy s Nikanorom. Keďže od tých čias zostalo mesto v moci Židov, tu končím i ja svoje rozprávanie. 39Ak je ono zostavené pútavo a zručne, tak sa moje želanie splnilo. Ale ak je skromné a priemerné, aj vtedy som urobil, čo bolo v mojich silách.