Druhá kniha Machabejcov   –   2Mach 3,1–3

Časť prvá

Udalosti až po očistu chrámu, 3,1 – 10,8

I. Za panovania Seleuka Filopatra, 3,1 – 4,6

Šimonova zrada. – 13,1-3Keď sväté mesto žilo v najväčšom pokoji, keď sa ešte čo najvernejšie zachovávali zákony, vďaka nábožnosti veľkňaza Oniáša, ktorý bol neúprosný proti priestupkom, 2stávalo sa, že aj sami králi vzdávali poctu tomu miestu a vzácnymi darmi zvyšovali nádheru chrámu. 3Tak aj Seleukus, kráľ ázijský, hradil zo svojich dôchodkov všetky výlohy, spojené s obetnou bohoslužbou.