Druhý list Timotejovi   –   2Tim 2,1–13

Posilňuj sa milosťou a trp ako dobrý vojak Ježiša Krista. – 1Ty sa teda, syn môj, upevňuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 22, 2A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.

3Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Ježiša Krista. 44-6Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal. 5A kto závodí, nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel. 6Roľník, ktorý sa namáha, má prvý dostať podiel na úrode. 7Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému.

8Pamätaj na to, že Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia, 9pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané! 10Preto všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v Ježišovi Kristovi, a večnú slávu. 1111-13Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. 12Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. 13Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.