Druhý list Timotejovi   –   2Tim 2,1–7

Posilňuj sa milosťou a trp ako dobrý vojak Ježiša Krista. – 1Ty sa teda, syn môj, upevňuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 22, 2A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.

3Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Ježiša Krista. 44-6Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal. 5A kto závodí, nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel. 6Roľník, ktorý sa namáha, má prvý dostať podiel na úrode. 7Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému.