Druhý list Timotejovi   –   2Tim 2,8. 13. 19

8Pamätaj na to, že Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia, 1311-13Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.

1919Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán pozná svojich a: Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyznáva meno Pánovo.