Druhý list Timotejovi   –   2Tim 4,6–18

Záver, 4,6-22

Dobrý boj som bojoval. – 66Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. 7Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. 88Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.

Osobné správy. – 9Poponáhľaj sa a príď ku mne čo najskôr. 1010Démas ma opustil, lebo miluje tento svet, a odišiel do Solúna, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie. 1111Jediný Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo je mi užitočný v službe. 1212Tychika som poslal do Efezu. 13Keď prídeš, prines plášť, čo som si nechal v Troade u Karpa, aj knihy, a najmä pergameny. 1414Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. 15Aj ty sa ho chráň, lebo veľmi odporoval našim slovám.

16Keď som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik; všetci ma opustili. Nech sa im to nepočíta. 17Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy; a bol som vyslobodený z tlamy leva. 18Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.