Druhý list Timotejovi   –   2Tim 4,6–8

Záver, 4,6-22

Dobrý boj som bojoval. – 66Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. 7Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. 88Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.