Druhý list Timotejovi   –   2Tim 2

Posilňuj sa milosťou a trp ako dobrý vojak Ježiša Krista. – 1Ty sa teda, syn môj, upevňuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 22, 2A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.

3Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Ježiša Krista. 44-6Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal. 5A kto závodí, nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel. 6Roľník, ktorý sa namáha, má prvý dostať podiel na úrode. 7Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému.

8Pamätaj na to, že Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia, 9pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané! 10Preto všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v Ježišovi Kristovi, a večnú slávu. 1111-13Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. 12Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. 13Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.

Boj proti bludným náukám, 2,14 – 3,9

Súveké bludy. – 14Toto pripomínaj a zaprisahávaj ich pred Bohom, aby sa nepreli o slová. Nie je to na nič užitočné, len na skazu poslucháčov. 15Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy. 16Svetáckym prázdnym rečiam sa vyhýbaj; lebo ešte viac budú postupovať v bezbožnosti 1717a ich reč sa bude šíriť ako rakovina. Takí sú aj Hymeneus a Filetus, 18ktorí zblúdili od pravdy a hovoria, že vzkriesenie už bolo, a tak rozvracajú vieru niektorých. 1919Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán pozná svojich a: Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyznáva meno Pánovo. 2020-21Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na vznešené ciele, iné na všedné. 21Kto sa od tohto očistí, bude nádobou na vznešené ciele, posvätenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo.

Ako bojovať proti bludu. – 22Chráň sa mladíckych žiadostí a usiluj sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. 23Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhýbaj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady. 24A Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý. 25Tých, čo odporujú, má mierne karhať; možno im raz Boh dá kajúcnosť, aby poznali pravdu 2626a vymanili sa z osídel diabla, ktorý ich drží v zajatí svojej vôle.