Kniha proroka Aggea   –   Ag 2,10. 20

Božie požehnanie. – 1010-14Dvadsiateho štvrtého (dňa) deviateho (mesiaca), v druhom roku Dária, prehovoril Pán k prorokovi Aggeovi takto:

Prisľúbenie Zorobábelovi. – 2020-23A Pán dvadsiateho štvrtého (dňa) deviateho mesiaca prehovoril druhý raz k Aggeovi takto: