List Efezanom   –   Ef 1,3–6

I. Tajomstvo spásy a Cirkvi, 1,3 – 3,21

Chválospev na milosť vykúpenia

33

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
ktorý nás v Kristovi požehnal
všetkým nebeským duchovným požehnaním.

4

Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil,
aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;

5

on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil,
aby sme sa skrze Ježiša Krista
stali jeho adoptovanými synmi

66

na chválu a slávu jeho milosti,
ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.