List Efezanom   –   Ef 3,16–17

16nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, 17aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske,