Kniha Exodus   –   Ex 31,18

Pán dáva Mojžišovi dve kamenné tabule. – 1818A keď s ním na vrchu Sinaj dokončil svoj rozhovor, dal Mojžišovi dve kamenné tabule, popísané Božím prstom.

Kniha Exodus   –   Ex 32,15

Čiastočné potrestanie ľudu. – 15Potom sa Mojžiš vrátil, zostúpil z vrchu a v rukách mal dve tabule zákona, ktoré boli popísané na oboch stranách; boli popísané z prednej i zo zadnej strany.

Kniha Exodus   –   Ex 34,29

Mojžišova žiariaca tvár. – 29Keď Mojžiš zostupoval z vrchu – dve tabule zákona mal Mojžiš v rukách, keď zostupoval z vrchu –, Mojžiš nevedel, že mu žiari tvár od rozhovoru, ktorý s ním mal.