Kniha proroka Ezechiela   –   Ez 1,1. 3

Povolanie Ezechiela za proroka, hl. 1 – 3

Videnie nebeského zjavu, hl. 1

Čas videnia. – 11,1-3Stalo sa v tridsiatom roku, štvrtý (mesiac), piaty deň mesiaca, keď som bol medzi zajatcami pri rieke Chobar, otvorili sa nebesia a videl som nebeské videnie. 3prehovoril Pán ku kňazovi Ezechielovi, synovi Buziho, v chaldejskej krajine pri rieke Chobar; tam sa vzniesla nad neho Pánova ruka.