Kniha proroka Ezechiela   –   Ez 12,6

6som ťa urobil znamením Izraelovho domu.“