Kniha proroka Ezechiela   –   Ez 28,2. 5. 17

2„Syn človeka, povedz týrskemu kniežaťu: Toto hovorí Pán, Jahve:

Pre pýchu tvojho srdca
a že si vravel: »Boh som,
bývam v božskom obydlí,
uprostred mora,«
hoc si len človek, nie Boh,
za Boha sa predsa v srdci máš.

5

Veľkou múdrosťou pri kupectve
zveľadil si svoje bohatstvo,
potom však pre bohatstvo
spyšnelo tvoje srdce.

1713 n.Srdce ti spyšnelo pre nádheru; pre krásu si si pohubil múdrosť. Na zem som ťa hodil, vystavil som ťa pohľadom kráľov, aby sa dívali na teba.