List Filipanom   –   Flp 3,10–11

10aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v smrti, 11aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych.