List Filipanom   –   Flp 2,5–8

Kristus, príklad pokory. – 52, 3-11Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš:

66

On, hoci má božskú prirodzenosť,
nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,

77

ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu,
stal sa podobný ľuďom
a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.

8

Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť,
až na smrť na kríži.