List Filipanom   –   Flp 2,9–10
992, 3-11

Preto ho Boh nad všetko povýšil
a dal mu meno,
ktoré je nad každé iné meno,

1010-11

aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno
v nebi, na zemi i v podsvetí