Kniha Genezis   –   Gn 5,1–2

15,1Toto je zoznam Adamovho potomstva: Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu, 22-32muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvorení.