Kniha proroka Habakuka   –   Hab 1,12–17

Prorokova horlivosť

1212-13

Či nie si ty, Pane, od pradávna?
Môj Bože, môj Svätý, nezomrieme!
Pane, pre súd si ho ustanovil;
Skala, pre karhanie si ho postavil.

13

Máš čisté oči, nechceš vidieť zlo
a nemôžeš hľadieť na nešťastie.
Prečo hľadíš mlčky na protivníkov,
keď zločinci hlcú lepších od seba?

1414 n.

Ľudí robíš podobnými rybám v mori,
plazom, ktoré nemajú vládcu.

15

Všetkých vylovil svojou udicou,
povyťahoval svojou sieťou
a pozbieral ich do svojho čereňa,
preto sa raduje a plesá.

1616

Za to obetuje svojej sieti,
prináša kadidlo svojmu čereňu,
veď ich pomocou má tučný podiel
a mastný pokrm.

17

Či má preto vyprázdňovať svoju sieť
a ustavične bez milosti zabíjať národy?