Kniha proroka Habakuka   -   Hab 2,1–5

Pánova odpoveď na žaloby

12,1

Postavím sa na svoju stráž,
umiestnim sa na hradbe
a budem sliediť, aby som zbadal,
čo bude ku mne hovoriť
a čo odpovie na moju ponosu.

22 n.

Pán mi odpovedal:
"Napíš videnie,
a to jasne na tabuľu,
aby sa dalo plynule čítať.

3

Lebo videnie je ešte na určený čas,
no náhli sa ku koncu a nesklame;
ak sa oddiali, čakaj naň,
veď určite príde a nezmešká.

44 n.

Hľa, nadúva sa, v kom nie je duša priama,
spravodlivý však bude žiť pre svoju vernosť."

5

A ako je víno klamlivé,
nebude mať slávu muž nadutý,
ktorý si otvára hrtan ako podsvetie,
je ako smrť, nezasýti sa,
zhrabal k sebe všetky národy
a zhromaždil k sebe všetky kmene.