List Hebrejom   –   Hebr 1,1–2

Prológ, 1,1-4

Vznešenosť vteleného Božieho Syna. – 11, 1-4Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. 22V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.