List Hebrejom   -   Hebr 10,25–27

2525Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.

Apostatom hrozí strašný súd. - 2626Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy, potom už niet obety za hriechy, 27ale iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa, ktorý strávi protivníkov.