List Hebrejom   –   Hebr 11,2. 39

211, 1-3Ňou si predkovia získali dobré svedectvo.

39A títo všetci, hoci sa vo viere osvedčili, nedosiahli prisľúbenie,