List Hebrejom   -   Hebr 2,6–9

665-9Tak svedčí ktosi na ktoromsi mieste:

"Čože je človek, že naň pamätáš,
a syn človeka, že sa ho ujímaš?

7

Urobil si ho len o niečo menšieho od anjelov,
slávou a cťou si ho ovenčil

8

a všetko si mu položil pod nohy."

Keď mu teda všetko podriadil, nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz ešte nevidíme, že mu je všetko podrobené, 9ale vidíme, že ten, ktorý bol stvorený len o niečo menší od anjelov, Ježiš, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých.