List Hebrejom   -   Hebr 5,7–8

77-10On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti; a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. 8A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti;