Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 10,5–6

Zničenie Asýrskej ríše, 10,5 – 34

Nadutosť Asýrska

510,5

Beda Asýrsku, je prútom môjho hnevu
a palicou v ich rukách je moja prchkosť.

6

K rúhavému národu ho posielam,
proti ľudu môjho hnevu dávam rozkaz,
aby koristil korisť a zbíjal zboj
a aby ho rozšliapal ako blato ulíc.