Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 11,1–2

Založenie mesiášskeho kráľovstva, hl. 11

Mesiáš

111,1

Z pňa Jesseho vypučí ratolesť
a z jeho koreňov výhonok vykvitne.

22 n.

A spočinie na ňom duch Pánov:
duch múdrosti a rozumu,
duch rady a sily,
duch poznania a bohabojnosti;