Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 11,6–9

Pokojamilovnosť ríše mesiášskej

66-92 n.

Vtedy bude vlk bývať s baránkom
a leopard spočívať s kozliatkom;
i teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu
a drobný chlapček ich bude zavracať.

7

Krava i medveď budú sa pásť,
ich mláďatá budú ležať spolu
a lev bude ako vôl žrať slamu.

8

Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada,
do jamy vretenice siahne rukou odkojenča.

9

Nebudú zle robiť a nebudú škodiť
na celom mojom svätom vrchu;
lebo zem bude plná poznania Pána,
ako vody pokrývajú more.