Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 28,11–12
11

Veru brblavými perami
a cudzím jazykom
bude hovoriť k tomuto ľudu

1212

ten, čo im hovoril:
„Toto je odpočinok,
dajte pokoj mdlému,
toto je zotavenie,“
ale nechceli počuť.