Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 3,16–26

Trest necudných žien

16166 n.

Pán hovorí:
„Pretože sa dcéry Siona vyvyšujú,
vykračujú s napnutým krkom,
očami šibú sem a tam,
chodia krokom trasľavým
a hrkajú retiazkami nôh:

17

prašivým spraví Pán temä dcér Siona
a Jahve ich sluchy obnaží.

18

V ten deň Pán odstráni ozdobu:
obruče nôh, slniečka a mesiačky,

1919

perly, náramky a závoje,

2020

turbany, hrkálky, pásy,
voňavky a amulety,

21

prstene a nosné obrúčky,

22

rúcha, plášte, šatky a kapsičky,

2323

zrkadlá a pláštiky, čiapočky a halienky.

2424

V ten deň bude miesto vône zápach
a miesto pása povraz,
miesto vlnivého účesu plešina,
miesto plášťa vrecovina,
vypálený znak namiesto krásy.

2525 n.

Tvoji mužovia padnú mečom
a tvoji hrdinovia vo vojne.

26

Budú kvíliť a smútiť jej brány
a spustnutá bude sedieť na zemi.“