Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 32,1–5

Mesiášske kráľovstvo

132,1 n.

Hľa, podľa pravdy bude kraľovať kráľ
a kniežatá podľa práva panovať!

2

Každý bude sťa úkryt pred vetrom
a útočište pred búrkou,
ako potoky vôd v suchote,
ako tôňa veľkej skaly v pustej krajine.

3

Nezalepia sa viac oči vidiacich
a uši čujných budú načúvať.

44-8

Srdce pochabých bude chápať náuku
a jazyk koktavých zrazu prehovorí jasno.

5

Nebudú viac volať blázna šľachetným,
ani podvodníka nenazvú vznešeným.