Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 32,15–19
1515

Až bude na nás vyliaty duch z výsosti,
vtedy bude z púšte sad
a sad bude pokladaný za les.

16

V púšti sa usadí právo
a v sade sa rozhostí pravda.

17

Účinkom pravdy bude pokoj
a dielom pravdy mier a bezpečnosť navždy.

18

Môj ľud bude bývať v príbytku pokoja,
v stánkoch bezpečných a v sídlach bezstarostných.

1919

Načisto padne les
a hlboko sa ponorí mesto.