Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 40,1–2

I. diel

Kýros, osloboditeľ z babylonského zajatia, hl. 40 – 48

1. Pripravujte cestu, hl. 40

Koniec utrpenia

11-540,1

Potešujte, potešujte môj ľud,
vraví váš Boh.

2

Hovorte k srdcu Jeruzalema
a volajte mu,
že sa skončilo jeho otroctvo
a je odčinená jeho vina,
že dostal z Pánovej ruky
dvojmo za každý svoj hriech.