Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 40,18. 25

Boh spasí, lebo je mocný

186 n.

Ku komuže prirovnáte Boha,
akúže k nemu postavíte podobu?

25

„Komuže ma teda chcete prirovnať?
Budem mu podobný?“ – vraví Svätý.