Kniha proroka Jeremiáša   -   Jer 17,14–18

Prorok prosil o pomoc

14

Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý,
zachráň ma a budem zachránený,
lebo ty si moja chvála.

15

Hľa, títo mi vravia:
"Kdeže je Pánovo slovo? Nech príde!"

1616

Ja som však nebol zahanbený,
keď som išiel za tebou, pastierom,
a po dni človeka som netúžil.
Ty vieš, čo vychádza z mojich úst,
je správne pred tvojou tvárou.

17

Nebudeš mojou záhubou,
nádejou si mi v deň nešťastia.

1818

Nech sa zahanbia moji prenasledovatelia,
a nech sa nezahanbím ja!
Nech sa trasú oni, a netrasiem sa ja!
Priveď na nich deň nešťastia,
dvojnásobným úderom ich znič!